Sửa Cửa Cuốn

Trong quá trình sử dụng thì cửa cuốn thường sảy ra tình trạng kêu khi đưa đóng cửa hoặc mở cửa. Đây là hiện tượng do nan cửa bị dão nhiều dẫn đến tình trạng thừa nan cửa. Khi nan cửa thừa sẽ gây ra tình trạng các nan trên cùng không căng và làm cửa bị lệch nan. Cần bỏ bớt nan cửa cuốn sao cho khi cửa xuống hến nan cửa chỉ chùm lên đến đỉnh lô cuốn.

Ngoài ra nan cửa dão quá nhiều sẽ gây tình trạng độ cao của nan không còn phù hợp với trục cửa cuốn, cần đệm thêm dây Poliglide vào bát nhựa để tăng kích thước vòng lô cuốn.

Nếu như có thắc mắc gì mà chưa giải đáp được thì bạn hãy liên hệ với chuyên trang sửa cửa cuốn của chúng tôi. Ngoài những sản phẩm cửa cuốn phổ biến trên thị trường hiện nay thì chúng tôi còn gửi đến bạn những dịch vụ bảo trì, sửa cửa cuốn uy tín tại Việt Nam.